Certificering

Certificering

Polytechniek voldoet als installateur aan de meest strenge eisen en certificeringen.

Wij zijn in het bezit van alle certificaten om de door ons aangeboden technieken uitstekend volgens het verplichte bouwbesluit te kunnen uitvoeren, zoals;

BRL 6000
PED
Criteria van toezicht
 

Hierdoor blijft ook in de toekomst een goede bedrijfsvoering gewaarborgd.

maar wat is de waarde van die certificeringen? 

Als uw werknemer schade lijdt, hoeft hij alleen aannemelijk te maken dat hij die schade heeft geleden door de uitoefening van zijn werkzaamheden. U bent dan aansprakelijk voor de schade, tenzij u kunt aantonen dat u aan uw zorgverplichting heeft voldaan.

Buiten het feit dat dat werkgevers o.a. hierdoor kunnen aantonen dat zij de zorgplicht serieus nemen aan hun werknemers, garandeert certificering volgens BRL6000 de kwaliteit van de aangelegde installaties ook voor uw verzekering!

In de nieuwe systematiek staat daarom de controle op het eindproduct centraal. De inhoud van BRL6000 is gebaseerd op de Nederlandse wet- en regelgeving, met name de installatie-eisen in het Bouwbesluit. Opdrachtgevers kunnen ervan op aan dat een gecertificeerd installatiebedrijf de wettelijk vereiste kwaliteit levert.Zekerheid en veiligheid BRL6000 

Artikel 1.8 Toepassing kwaliteitsverklaringen Indien een bouwproduct of bouwproces aan bepaalde prestaties moet voldoen zodat het bouwwerk waarin het wordt toegepast voldoet aan een bij of krachtens dit besluit gestelde eis, is aan die eis voldaan indien het bouwproduct of bouwproces is toegepast overeenkomstig een op die eis toegesneden kwaliteitsverklaring. 
Polytechniek beschikt in de vorm van een BRL 6000 certificaat over deze verklaring!!! 

Polytechniek ontwerpt en installeert installaties die aan alle veiligheidseisen gestel in het bouwbesluit voldoen. Hiervoor beschikken wij over een BRL 6000 certificaat waarmee aantoonbaar is dat wij over alle geëiste kwalificatie beschikken. Er zijn collega’s in de markt die niet in het bezit zijn van dit BRL certificaat en daarmee is geen zekerheid dat de installatie aan gestelde eisen voldoet. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben als er iets mis gaat met de installatie of het gebruik daarvan, zeker als dat ongevallen tot gevolg heeft. Wij willen u dan ook graag dit belangrijke aspect onder de aandacht brengen zodat u gericht de beste keuze kunt maken met welk installatiebedrijf u in zee gaat. 


Ook beschikt Polytechniek over het certificaat “Criteria voor toezicht” dit houdt het volgende in; 

Als werkgever bent u verantwoordelijk voor de veiligheid van uw medewerkers. De veiligheid van de elektrische installatie en apparatuur speelt hierbij een belangrijke rol. Immers, er kleven veel risico’s als er afwijkingen zijn met dergelijke installaties en apparaten. Daarom zijn er door de Arbeidsinspectie en de UNETO eisen opgesteld om op een professionele wijze toezicht te houden op bestaande installaties. Polytechniek voldoet aan deze eisen en daarmee door de Arbeidsinspectie erkend als partij om toezicht uit te voeren op uw installatie. Wij kunnen u dus als geen ander helpen vast te stellen of uw installatie nog steeds aan de eisen voldoet en u in een overzichtelijke rapportage op de hoogte brengen van, indien noodzakelijk, acties die moeten worden uitgevoerd om binnen de veiligheidsnormen te blijven. 

— Direct contact —

Met Polytechniek haalt u meer dan 45 jaar ervaring in huis.

Polytechniek ontzorgt bij het realiseren en onderhouden van uw technische installaties.

Recente projecten

Hieronder vindt u een greep uit onze recente projecten. Polytechniek adviseert, ontwerpt, installeert en onderhoud alle technische installaties. Van Advies tot en met Zekerheid.

 • Uitbreiding en ombouw koeling Propaan/CO2

  Uitbreiding en ombouw koeling Propaan/CO202-01-2018

  René Verdonk Broccoli is aangesloten bij de GMO erkende coöperatieve telersvereniging Best of Four u.a.. Zij biedt handelshuizen in binnen- en buite...

 • Nieuwbouw koelcellen

  Nieuwbouw koelcellen 01-11-2017

  De familie Leeuwenburg gaat na 3 generaties nieuw bouwen, Polytechniek heeft de opdracht mogen ontvangen voor ruim 5000 m2 koelcellen, onze hartelijk ...

 • Nieuwbouw kas 8000m

  Nieuwbouw kas 8000m03-10-2017

  ....

 • Uitbreiding bedrijf op de slimweg

  Uitbreiding bedrijf op de slimweg09-06-2017

  De mannen Wagemaker hebben een compleet nieuw bedrijf aan het bestaande bedrijf gezet complimenten.Polytechniek heeft weer het vertrouwen gekregen om ...